MAGNATEMA NEDİR?

Merkezi ısıtma tesisatlarında ve kombili dairelerde, ısıtma sistemlerinde dönen ısıtma suyu, tesisat üzerindeki metal parçaları (borular, radyatörler vb) korozyona uğratmaktadır. Bu korozyon neticesinde sistem suyuna karışan metal partiküller, sistemde bulunan ekipmanlara (pompa,kazan, daire istasyonu vb) zarar vermekte ve genel ısınma giderini de yükseltmektedir.

Magnatema Manyeyik filtre, bu metal partikülleri kendi üzerine toplayarak sistemde arızaların önüne geçer ve faturaların düşmesini sağlar.

Merkezi Isıtma Sistemi

Bir ısıtma sisteminden, bütün bir binadaki veya bir bölgedeki her bir bağımsız bölümün ısıtıldığı sistemlere verilen genel addır.

Merkezi Isıtma Sistemi Korozyon Problemi

Merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan metal borular, sistemde dönen suyun içerisindeki oksijen nedeniyle korozyona uğrarlar. Bu korozyon sonucunda sistem içerisine, metal partiküller ve pas karışır.

Korozyon Sonucu Ortaya Çıkan Partiküllerin Zararları

Tesisat Ekipmanlarına Verdiği Zararlar
Sistem içerisinde dolaşan metal partiküller, tesisat üzerinde bulunan bütün ekipmanlarla temas eder ve zarar verir. Başlıca zarar görenler;

Sirkülasyon Pompaları: Sirkülasyon pompalarının rotorları, bu partiküller nedeniyle çok hızlı aşınır ve ekonomik ömründen çok daha kısa bir sürede değişim ihtiyacı doğar. Pompa firmaları, tesisatı kirli projelerde, ürünleri garanti kapsamı dışında bırakırlar.

Bu örnekler dışında, kazanlar, eşanjörler, termostatik radyatör vanaları ve diğer bütün tesisat ekipmanlarıda bu kirlilikten etkilenmektedir.

Enerji Sarfiyatı: İçerisinde yabancı partiküller olan bir suyu ısıtmak, temiz bir suyu ısıtmaktan daha zordur. Dolayısı ile, tesisat suyu kirli olduğu sürece, bu suyu istenen sıcaklığa getirmek çok daha fazla doğalgaz sarfiyatına neden olacaktır.

Ayrıca sistemde dolaşan bu partiküller, eşanjör ve radyatör gibi sudan suya veya sudan havaya ısı transferi yapması beklenen ekipmanlarının da verimliliğini düşürecektir.

Yapılan hesaplamalar göstermiştir ki, kirli tesisatlarda enerji sarfiyatı, %35’e kadar artmaktadır. Tersten söylemek gerekirse, tesisatı temizlemek, doğalgaz faturalarınızı %35’e kadar düşürebilecektir.

Korozyon Sonucu Kirlenmiş Tesisat Suyunu Temizleme Yöntemi

Sudaki metal partikülleri, sistem suyunu boşaltmadan temizlemek gerekmektedir. Bu sayede sistemde tekrar korozyon başlamasının önüne geçilecektir.

Patentli Magnatema Manyetik Y Filtreler, sistem suyunu boşaltmadan, sadece partikülleri ayrıştırır ve sistemi çok kısa sürede temizleme imkanı sunar.

Bir kılıf (2) içerisinde bulunan yüksek manyetik alan yaratan mıknatıs (4), filtre içerisinden geçen sudaki partikülleri, kılıfın (2) üzerine toplar. Temizlik yapılacağı zaman, filtre giriş çıkışındaki vanalar kapatılarak su akışı durdurulur. Arkasından, mıknatıs (4) kılıf içerisinden çıkartılarak, partiküllerin filtre içerisine çökmesi sağlanır. Son olarak boşaltma tapasından (3) partiküller deşarj edilir.

Magnatema Uygulanan Projelerde Alınan Sonuçlar

Magnatema uygulaması sonucunda tesisatlarda;

1. Başta pompalar olmak üzere, ekipman arızalarının azalarak sürmesini ve günün sonunda ekipmanların ekonomik ömürlerine ulaşması,

2. Doğalgaz faturalarında, kış mevsimlerinde %35lere varan azalma, yaz mevsimlerinde de belirgin oranda düşme,

3. Magnatema Manyetik Y Filtrenin kendi maliyetini maksimum 1 yıl içerisinde çıkartması sağlanmıştır.

Evora’da Yapılan Örnek Uygulama ve Sonuçları

Tuzla evora projesinde, Magnatema Manyetik Y Filtre Uygulaması yapıldı ve 10 gün içerisinde tesisat suyunun temizlendiği görüldü. Aşağıdaki linkten, Evora A2 blokta yapılan uygulama sürecini ve sonucunu izleyebilirsiniz.